≡ Menu

Zawód: Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs RL.03

Oświadczenie

Zwolnienie z praktyk zawodowych następuje zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 10 czerwca 2015 roku.

UWAGA!

Proszę pamiętać, że praktyki zawodowe to nie to samo co zajęcia praktyczne.

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, dlatego tych z Państwa, którzy pracowali co najmniej 2 lata w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie rolnym możemy z nich zwolnić.

Natomiast zajęcia praktyczne są obowiązkowe dla wszystkich i przypominamy o wypełnianiu dziennika zajęć praktycznych dostępnego TUTAJ.

Jeżeli ktoś z Państwa nie pracował w gospodarstwie bądź przedsiębiorstwie rolnym, proszę o kontakt pod numerem 604 447 504.

Formularz do wypełnienia

Proszę o zwolnienie mnie w całości z odbywania praktyk zawodowych przewidzianych programem nauczania w Niepublicznym Centrum Kształcenia Edukator w Przasnyszu na kierunku Rolnik R.3.

Oświadczam, że pracowałem/am w gospodarstwie rolnym (rozwiń listę i wybierz jedno z trzech) co najmniej dwa lata.

Dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania) i numer gospodarstwa (jeżeli takowe jest) lub przedsiębiorstwa rolnego, w którym Pan/Pani pracował/a

Dane potrzebne do potwierdzenia złożenia oświadczenia:

Twoje imię* (wymagane)

Twoje nazwisko* (wymagane)

Pesel* (wymagane)

E-mail* (wymagane)